Emegas XXI

Proyecto

Woman Code

NUESTRO OBJETIVO: O obxetivo deste curso e disminuir a fenda dixital de xénero existente no sector tecnolóxico e mellorar o nivel de empleabilidade das participantes

DESCRICIPCIÓN:Woman Code é un bootcamp de programación orientada a mulleres. Trátase dunha formación intensiva destinada a mulleres, coa que que prentende mellorar a súa emplabilidade e reducir a fenda dixital de xénero existente no sector.
Curso de programación que se desenvolve en 16 semanas intensivas na modalidade online e clases síncronas (impartidas en tempo real), dos lenguaxes de programación, HTML, CSS, Javascrip e React.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: principalmente a mujeres que quieran capacitarse en una profesión técnica con alta demanda laboral

CONDICIONES: ordenador con conexión a internet

COLABORADORES: GaliCloud SCG 

Hastag redes: #programacionweb, #mujeresprogramadoras
PÁGINA WEB: https://womancode.dallequedalle.com

DONDE INSCRIBIRSE:  Dalle que Dalle

 

7 + 8 =

 

ODS: Este proyecto contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: