Emegas XXI

Proyecto

Pont-Up store

NUESTRO OBJETIVO: O Pont-Up Store é unha iniciativa aberta a toda a cidadanía cuxo obxectivo é o apoio ao emprendemento e o incremento da cultura emprendedora na sociedade.

DESCRICIPCIÓN:Trátase dun evento multisectorial con proxectos que proveñen dun gran abano de sectores de actividade procedentes tanto do ámbito urbano coma do rural cunha gran calidade contrastada derivada dun riguroso proceso de selección das numerosas candidaturas recibidas cada edición.

COLABORADOES: Universidade de Vigo, Ayuntamiento de Pontevedra, Diputación de Pontevedra….

Hastag redes: #pontupstore

ODS: Este proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: