MENTORING DE PROXECTOS

Mentorización de Proyectos para emprendedores

Tes unha idea de negocio e non sabes por onde empezar para poñela en marcha?

Ou ben,

Tes unha empresa xa en marcha e queres dar o salto definitivo para que se converta nunha gran empresa e conseguir uns bos beneficios?

 • Se sentes que está só no teu proxecto de empresa, e non podes tirar del.
 • Se non sabes como poñer en marcha esa gran idea que tes e que sabes que vai funcionar.
 • Se queres mellorar a facturación da túa empresa e necesitas axuda.
 • Se necesitas conseguir financiamento na túa empresa ou proxecto.
 • Se estás cansado de ir a cursos a formarte, pero non sabes como aplicalo.
 • Se soñas con ter o teu propio negocio, con ser o teu propio xefe e non sabes por onde empezar.

APROVEITA ESTA OPORTUNIDADE! 

XA NON ESTÁS SÓ!

Obxectivos da mentorización ou tutorización de proxecto son os seguintes:

 • Acelerar o proxecto a través do empoderamiento do promotor.
 • Mellorar o networking dunha persoa ou grupo nun ámbito determinado.
 • Transferir coñecemento e aportar experiencia.
 • Reducir a incerteza e axudar a evaluar o risco nos casos nos que se afrontan situacións novas.
 • Mellorar a imaxe do proxecto polo feito de apoialo.
 • Servir de modelo en situacións reais.
 • Servir de guía en procesos de xestión, reflexión ou enfoque.

Taller de mentorizacións de proxectos empresariais

Para a inscripción no taller de mentorizacións de proxectos empresariais deberás rellenar á solicitude. De tódolos proxectos recibidos seleccionaranse un máximo de 15. MODALIDADE: Presencial. As sesións faranse de forma presencial no Auditorio de Vilagarcía de Arousa. Usaranse dinámicas de grupo, explicacións e moito traballo individual e grupal.

Inscríbete agora no Taller de Mentorización

  De conformidad con la LOPD 15/1999, te comunicamos que tus datos formarán parte de un fichero propiedad del titular de la web. Así mismo, te recordamos que tienes derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de tus datos que poderás ejercer dirigiéndote por escrito a Coworking Dalle Q Dalle, Rúa Méndez Nuñez, 2, 2º, 36600 de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. O también mediante e-mail a hola@dallequedalle.com. Este formulario de contacto y cualquier documento anexo pueden contener información confidencial, exclusivamente dirigida a su destinatario, salvo error o omisión involuntarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin a previa autorización del remitente.